Start2023-01-13T16:47:17+01:00

Wstęp

Kwartalnik Save&Invest poświęcony jest poszukiwaniu rozwiązań doskonalących polski rynek kapitałowy. Polacy w swoich decyzjach inwestycyjnych cechują się dużym konserwatyzmem. Lokując swoje oszczędności, wybierają produkty niskooprocentowane, o mniejszym ryzyku, aż dla 84,9% jest to depozyt bankowy. Na przeszkodzie do lokowania pieniędzy na rynku kapitałowym stoi brak wiedzy, umiejętności oraz zufania. W całej strefie euro, w porównania z Polską, gospodarstwa domowe 2,5-krotnie częściej inwestują poprzez fundusze, sześciokrotnie częściej – w obligacje oraz niemal czterokrotnie częściej – w akcje. 

Bardzo słabo udają się rządowe zachęty do inwestowania. W ciągu niemal 20 lat od pierwszej reformy systemu emerytalnego, do utworzenia rachunku oszczędnościowego w dobrowolnym III Filarze (IKE, IKZE, PPE) udało się przekonać 2,153 mln osób, ale tylko 900 tys. z nich wpłaca na nie środki w kolejnych latach po otwarciu rachunku. Statystyki nie poprawiło wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Do zwiększenia efektywności polskiego rynku kapitałowego jako narzędzia finansowania przedsiębiorstw oraz pomnażania oszczędności Polaków potrzeba podniesienia jakości instytucji finansowych oraz zaufania i umiejętności inwestorów. W pierwszym, programowym, numerze kwartalnika poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytania „o czym i po co pisać?”. Analizowaliśmy afery, które kosztowały indywidualnych inwestorów dziesiątki miliardów złotych strat, a dla rynku skutkowały wycofywaniem się jego najważniejszych uczestników. W kolejnych numerach przyglądamy się instytucjom nadzoru, poszczególnym sektorom, otoczeniu regulacyjnemu i technologicznemu, by przybliżać polityki niezbędne do odbudowy rynku.

Działamy na rzecz uczestników rynku i we współpracy z Wami. Zapraszamy do kontaktu, nadsyłania tekstów oraz nawiązywania partnerstwa.

Oferta współpracy

Oferujemy podjęcie współpracy przy kolejnych wydaniach kwartalnika w formie reklamy, patronatu bądź numerów partnerskich. Przygotowujemy studia przypadków, prowadzimy wywiady i analizy problemowe na wskazany temat.

Ofertę kierujemy do instytucji rynku kapitałowego, banków, towarzystw ubezpieczeniowych, fintechów, domów maklerskich itd. Raporty przygotowywane i opracowane są przez ekspertów współpracujących z think-thankiem Forum Prawo dla Rozwoju. Analizując wybrany problem dostarczają oni rekomendacje i możliwości zmian regulacyjnych.

W ramach współpracy dostosowujemy formę prezentacji materiałów Klienta do oczekiwań. Do dyspozycji oddajemy powierzchnię we wszystkich kanałach: drukowanym i elektronicznym wydaniu kwartalnika, na stronie www, w mediach społecznościowych i newsletterze. Numery kwartalnika prezentujemy w formie briefingu prasowego, debaty eksperckiej lub konferencji tematycznej w środowiskach branżowych, wśród dziennikarzy, decydentów i interesariuszy.

Nowości wydawnicze

Przejdź do góry