Nasi eksperci

Konrad Hennig
Konrad HennigDyrektor programowy
Doktor nauk politycznych, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie analizy polityk publicznych. W przeszłości pracował m.in. jako ekspert Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, naczelnik wydziału w Centrum Analiz Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Kanclerz Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu. Publikował teksty naukowe oraz prowadził zajęcia z zakresu nauk politycznych, teorii organizacji oraz bezpieczeństwa wewnętrznego.
Henryk Siodmok
Henryk SiodmokEkspert ds. gospodarczych
Doktor nauk ekonomicznych, absolwent AEK oraz studiów MBA ISEAD w Fontainbleau. Pracę doktorską, dotyczącą zarządzania relacjami z klientami w organizacjach sieciowych, obronił w SGH w 2004 r. W latach 1989-2006 analityk, konsultant i manager w Pasco Company, Bain&Co, Tenneco Automotive Polska, FLiD Drumet, Carman Polska, US Pharmacia. W latach 2007 – 2019 prezes Grupy ATLAS. Od 2019 prezes i współwłaściciel spółki Dobrowolski sp. z o.o. Współautor i autor publikacji ekonomicznych, w szczególności z zakresu przedsiębiorczości, kwestii reform podatkowych i wspólnych obszarów walutowych.
Arkadiusz Adamczyk
Arkadiusz AdamczykEkspert ds. polityki zagranicznej
Profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych, pracownik Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Członek komitetu redakcyjnego „Przeglądu Sejmowego”. Dyrektor instytutu badawczego w Sieci Łukasiewicz. Przewodniczący Rady Naukowej Fundacji Wyszehradzkiej.
Jakub Pietkiewicz
Jakub PietkiewiczEkspert ds. zarządzania w administracji
Doktor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie zarządzania i marketingu oraz zarządzania finansami. Wieloletni pracownik samorządowy i w sektorze spółek skarbu państwa i przedsiębiorstw komunalnych. Przewodniczy Radzie Nadzorczej Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz współkieruje państwowym instytutem badawczym Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa.
Mateusz Wypyszyński
Mateusz WypyszyńskiEkspert ds. rynku ubezpieczeniowego
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W okresie studiów aktywny wolontariusz wydziałowego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Wielokrotny beneficjent programów stypendialnych Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Laureat konkursu branżowego na najlepszą pracę magisterską z dziedziny ubezpieczeń w roku 2019. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych są ubezpieczenia gospodarcze i prawne aspekty ich dystrybucji. Zawodowo zajmuje się zastępstwem procesowym w sprawach odszkodowawczych oraz bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców.
Maciej Flis
Maciej FlisEkspert ds. podatków
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji, Szkoły Prawa Niemieckiego oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. Były pracownik Departamentu Podatków Dochodowych oraz były Doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Finansów. Pracował w kancelarii adwokackiej oraz wiodącej polskiej firmie doradztwa podatkowego. Aplikant adwokacki w Izbie Adwokackiej w Warszawie. W pracy zawodowej zajmuje się prawem podatkowym, a także regulacjami administracyjnymi działalności gospodarczej.
Jarosław Szczepański
Jarosław SzczepańskiEkspert ds. legislacji
Radca prawny, doktor habilitowany nauk politycznych i administracji. Posiada doktoraty z prawa i nauk o polityce oraz dyplom Szkoły Dyplomacji Praktycznej, Concordia University w Montrealu. Wykładowca akademicki, Fulbright Fellow na Ohio State University (2021), Visiting Scholar na Victoria University of Wellington (2023). Ekspert instytucji krajowych i zagranicznych (KE, NIW, MEIN). Posiada doświadczenie zarządcze zdobyte w sektorze publicznym i NGO. Specjalizuje się w prawie publicznym oraz systemach politycznych.
Kacper Maruszczak
Kacper MaruszczakEkspert ds. energetyki
Magister geologii złożowej i gospodarczej na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, na którym ukończył także 4-letni program studiów doktorskich. Absolwent studiów podyplomowych SGH na kierunku Handel Energią na Rynku Europejskim. Były pracownik naukowy, obecnie project manager oraz geolog realizujący projekty górnicze i energetyczne m.in. w Laosie, Kazachstanie, Kirgistanie, Albanii, Polsce. Inicjator innowacyjnych koncepcji i przedsięwzięć z obszaru poszukiwania, rozpoznawania, zagospodarowania i eksploatacji złóż surowców, a także dla sektora energetyki, karbochemii i metalurgii.
Podczas pracy dla JSW Innowacje zaangażowany w proces transformacji energetycznej. Uczestniczył m.in. w tworzeniu koncepcji i rozwiązań programów IPCEI oraz Coal Regions in Transition. Autor strategii dla podmiotów branży górniczej.
Wojciech Lieder
Wojciech LiederEkspert ds. bezpieczeństwa
Doktor nauk społecznych, analityk ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, skandynawista. Zawodowo związany z sektorem AML jako analityk ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Ekspert Fundacji Naukowej Norden Centrum, Ośrodka Myśli Politycznej, Portalu brd24.pl. Współpracownik MSZ. Nauczyciel akademicki w Instytucie Skandynawistyki na Uniwersytecie Gdańskim. Specjalista ds. instrumentów pochodnych na rynkach pozagiełdowych.
Weronika Tokarska
Weronika TokarskaEkspert ds. life science
Inżynier biotechnologii, absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Kontynuuje edukację i badania na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Chemii. Pracowała w laboratorium Biologii Molekularnej Roślin na Uniwersytecie w Leuven (Belgia) oraz przy projekcie ERC Starting Grant McHAP w Samodzielnej Pracowni Biologii Nowotworu, SGGW. Wielokrotna stypendystka Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Maciej Pakowski
Maciej PakowskiEkspert ds. ochrony środowiska
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. Specjalizuje się w kwestiach związanych z prawem ochrony środowiska, prawem wodnym, gospodarką odpadami oraz prawem pracy. W przeszłości pracował w Instytucie Celulozowo-Papierniczym w Łodzi, a obecnie prowadzi własną praktykę adwokacką.
Mateusz Ambrożek
Mateusz AmbrożekEkspert ds. polityk publicznych
Doktorant nauk politycznych w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik Departamentu Analiz Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju, a wcześniej doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministra Rozwoju. Współpracował z Instytutem Geopolityki, Centrum Badań Ilościowych nad Polityką Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutem Spraw Zagranicznych Collegium Nobilium Opoliense, Ośrodkiem Myśli Politycznej oraz Europejskim Centrum Analiz Geopolitycznych.
Wojciech Piętak
Wojciech PiętakEkspert ds. ekonomicznych
Absolwent studiów licencjackich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne. Były wiceprezes Studenckiego Koła Naukowego Austriackiej Szkoły Ekonomii SGH, były członek Samorządu Studentów SGH, członek Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii, członek Studenckiego Koła Naukowego Finansów i Makroekonomii SGH. Zawodowo związany z konsultingiem oraz bankowością.
Kamil Ratajczyk
Kamil RatajczykAnalityk ds. legislacji
Student IV roku prawa, ze specjalizacją prawa gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Stypendysta Rektora UŁ. I Wiceprezes Stowarzyszenia KoLiber oraz Wiceprezes Fundacji im. Bolesława Pobożnego. Publicysta oraz analityk portali Latarnik Kaliski i Wielkopolska Historycznie. Zainteresowany prawem podatkowym, handlowym oraz administracyjnym, z którymi doświadczenie praktyczne zdobywał w łódzkich kancelariach prawnych.
Szymon Witkowski
Szymon WitkowskiEkspert ds. gospodarczych
Ukończył studia doktoranckie z zakresu nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej, magisterskie studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz administracyjne na Uniwersytecie Gdańskim. Aplikant radcowski OIRP w Warszawie. Członek zarządu Instytutu Studiów Ekonomiczno- Społecznych. Zawodowo związany z największą instytucją kultury w Polsce, a także z różnymi ośrodkami naukowymi, stowarzyszeniami oraz kancelariami prawnymi. Specjalizuje się w zagadnieniach na pograniczu prawa, ekonomii i finansów. Praktyk prawa nieruchomości, cywilnego, handlowego, podatkowego i administracyjnego.